Koha home

Selamat datang ke Perkhidmatan Carian Buku Online "Public Access Catalog" (OPAC) Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis (PPANPs)


Web OPAC merupakan katalog atas talian berasaskan web yang digunakan bagi mencari buku-buku atau bahan-bahan yang terdapat di dalam koleksi perpustakaan dengan hanya mengetahui salah satu dari daftar kelengkapan buku atau bahan tersebut. Pencarian tersebut akan memaparkan butiran maklumat seperti nombor panggilan atau kedudukan buku di rak perpustakaan, status pinjaman dan lain-lain.

Panduan Pencarian Bahan

Pencarian bahan di perpustakaan menggunakan Sistem Pengkelasan Dewey. Sistem pengkelasan ini memudahkan para pengguna untuk mencari dan merujuk bahan rujukan yang dikelaskan mengikut bidang tertentu:

000 - Karya Am
100 - Falsafah
200 - Agama
300 - Sains Kemasyarakatan
400 - Bahasa

500 - Sains Tulen
600 - Teknologi
700 - Kesenian
800 - Kesusasteraan
900 - Sejarah dan Geografi

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.

Hubungi Kami

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis
Jalan Penjara,
01000 Kangar,
Perlis Malaysia
04 976 4436
04 976 0906
perlislib@pnm.gov.my